Wolff-Parkinson-White(WPW) синдром – Што претставува како се препознава и лекува

0

Кај нормално срце електричните импулси од преткоморите до коморите можат да бидат пренесени само преку АВ јазолот. Преексцитација или прерана активација на имулсот имаме кога импулсот од преткоморите го заобиколува нормалното атрио-вентрикуларно задржување и брзо преку алтернативен пат се спроведува до коморите. Аберентните или алтернативните патишта на импулсот го немаат нормалното атрио-вентрикуларно задржување (преку АВ јазолот) па импулсите многу брзо се спроведуваат преку нив предизвикувајќи брзи последователни контракции на коморите. Самите аберентни патишта можат да бидат поставени било каде на патот помеѓу преткоморите и коморите, некогаш можат да бидат поставени дури и во  самиот септум.

 

Клиничка слика и дијагноза

WPW синдромот може да се јави во сите старосни групи, обично е вроден, а првите симптоми се чуваствуваат на околу 20 години. Според истражувањата WPW синдромот може да е наследен, но не мора да значи, често е придружен со некои други конгенитални аномалии на срцето. Кај лицата со овој сидром се додека не се појават нападите тие немаат никакви симптоми, а со тоа и немаат причина да посетат лекар. Симптомите доаѓаат од самите напади кои се одвиваат на претходно опишаниот начин, а пациентот чувстува интензивни палпитации често проследени со страв паника, понекогаш вртоглавица и несвестица. Симптомите обично за кратко време се повлекуваат сами, особено кога се прави стимулаија на вагусот, но понекогаш иако за среќа ретко оваа состојба може да помине во атријална, па и вентрикуларна фибрилација. Тахикардиите можат да се јават и во мир, но најчесто е провоциран со зголемена физичка активност или психичко оптеретување. Се дијагностицира со помош на ЕКГ, при што имаме брза фрекефенца краток PQ интервал и проширени QRS комплекси со присуство на делта бран. Делта бранот е всушност главниот показател за преексцитацијата, кој понекогаш може и спонтано да се повлече.

 

Третман

Во моментот на нападот често пациентите и сами дома знаат да направат стимулација на вагусот веднаш штом ќе ги почуваствуваат првите симптоми, односно првите палпитации. Овие маневри обично брзо го стопираат нападот. Доколку на овој начин не се сопре нападот на пациентот се ординираат анти-аритмици амбуланстски. Важно е да се нагласи дека единствен начин за трајно лекување на оваа состојба е правењето на трансвенозна аблација преку катетер.

 

-авторски текст, не смее да се користи за комерцијални цели и/или реемитување-

E-mail: robima2008@gmail.com Phone: +38978/413-067 Adress: Jane Sansanski 18; K.Palanka Лични информации и образование: Родена: 28.11.1990 година во Крива Палнка Основно образование(1997 -2005), ОУ “Јоаким Крчовски” – Крива Паланка Средно образование-гимназија (2005-2009), СОУ “Ѓорче Петров” – Крива Палнка Високо образовани – Доктор по Општа медицина (2010-2016), Факултет за медицински науки – Универзитет “Гоце Делчев” – Штип Искуства и објавени трудови: Демонстратор на Факултетот за медицински науки - Универзитет “Гоце Делчев” – Штип (2015-2016) Уредник на доктори.мк (од 2013 година) Уредник на проектот zazdravje.com.mk во период од 2010 до 2013 година Автор на повеќе од 1 000 статии и текстови на домашни и меѓународни портали поврзани со одржување на здравјето Добитник на признание за придонес во здравствената едукација во Република Македонија Сертификат од Факултетот за медицински науки како доказ за оджување на вежби по предметот прва медицинска помош на студентите по општа медицина Во текот на средното обрзование добитник на златен медал за најдобар ученик на локален MASSUM огранок како и добитник на прва награда за изработка на web странана и бројни сертификати за најдобро изработена реклама за средното општинско училиште во соработка со USAID невладината организација Активно учество на меѓународен симпозиум – Current achievements and future perspectives in medical and biomedical research (2015) Активно учество на студентски симпозиум - Celebrating achievements in medical sciences, promoting health and sharing knowledge – Shtip (2016) Научни трудови како автор: Analysis of the PAP the PAP test results in the area of Kriva Palanka – Nikolovski, R; Denchovska, K; Mladenovski, G; Markovski, V; (освоено прво место на меѓународен симпозиум) Epidemiologycal characteristics of Influenza Virus in Municipality of Kumanovo – Denchovska, K; Nikolovski, R; Markovska, E; Makovski, V; Научни трудови како ко-автор: Anemia as a reason for hospitalization in the region od Kumanovo – Ilievski, S; Nikolovski, R; Denchovska, K; Anchevski, T; Markovska, Дипломски труд на тема: Epidemiologycal characteristics of influenza virus in Municipality of Kumanovo – Nikolovski, R; Markovski, V; Познавање на јазици и вештини: Одлично познавање на МS OFFICE (exel, word, power point, publisher), windows и linux оперативен систем Основно познавање на програмси јазици: C++, paskal, JAVA Познавање на англиски јазик (напредно ниво) Познавање на германски јазик (основно ниво) Одлично познавање на блканска група јазици (српски, хрватски, бугарски ...) Способност за тимска работа -Во Доктори.мк препознав сајт кој има потенцијал и тим кој во иднина не само што ќе го направи Доктори.мк главен медицински информатор во Македонија, туку и прирачник за сите медицински лица, препознатлив не само во земјава туку и во целиот регион. Горд сум што имам можност да бидам дел од овој тим кој е полн со енергија и спремен да го доближи светот на медицината до секој граѓанин. Му посакувам на порталот како и на целиот негов тим многу успеси и вредна и напорна работа, бидејќи само така може да се дојде до посакуваниот ефект.