Услови за употреба

Добредојдовте на доктори.мк

Сајтот не ја гарантира вистинитоста на содржините ниту точноста на инфомациите дадени во пребарувачот.

Содржините на доктори.мк (текстови, слики, видеа и други информации) презентирани на оваа страна се исклучиво од информативен карактер. Преку нив ја остваруваме нашата цел, а тоа е да помогнеме во разбирањето на здравствените проблеми и да ве поттикнеме да размислувате за здравјето.

Содржините не се замена за стручен лекарски преглед. Дијагностицирањето на вашите тегоби и лекувањето на вашата болест треба да биде направено исклучиво од страна на лекар.

Секогаш побарајте совет од страна на вашиот лекар или друго квалификувано лице за сите прашања кои ги имате во врска со вашата здравствена состојба.

Немојте да преземате активности спротивни на професионалниот лекарски совет или да ги одложувате истите поради нешто што сте го прочитале на доктори.мк.

Доктори.мк не препорачува одредени здравствени установи ниту лекари. Сите заинтересирани да учествуваат во креирање, надополнување и зголемување на содржините на сајтот се добредојдени. Со тоа ќе бидеме поблиску до нашата заложба – да го зголемиме нивото на здравствената култура, да ја поттикнеме конкуретноста меѓу здравствените работници и здравствените установи и да дадеме придонес во зголемување на квалитетот на здравствените услуги во Р Македонија.

За крај и покрај нашата сериозна посветеност на здравјето и разбирањето на сериозноста на здравствените проблеми имаме на ум дека често здравствените информации можат и треба са се интересни, забавни, сликовити.

Најстрого се забранува копирање и преземање на содржините од порталот без претходна дозвола од авторите.

Ви благодарме на довербата.